I ETAP KONKURSU KRYSZTAŁOWE PIÓRA ZAKOŃCZONY

Termin nadsyłania zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy Kryształowe Pióra upłynął 6 marca, a wraz z nim zakończył się I etap konkursu. Obecnie trwa weryfikacja nadesłanych zgłoszeń. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy tak licznie przystąpili do tego procesu i zgłosili swoje prace w 4 kategoriach konkursowych: Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie, Choroby serca – rosnące zagrożenie, Cukrzyca – wygrać z postępem choroby oraz Depresja – przełamać tabu.

Niebawem rozpocznie się III etap konkursu – niezwykle istotny, ponieważ pozwalający jurorom, zapoznać się ze zgłoszonymi materiałami prasowymi, internetowymi, radiowymi i telewizyjnymi. Zwieńczeniem tego etapu będzie wyłonienie tegorocznych laureatów. 

Materiały będą oceniane pod kątem m.in. zgodności z tematem, w tym obecności treści związanych z profilaktyką, promocją zdrowia czy edukacją zdrowotną, wartości zawartych informacji i ich odniesienia do rzeczywistości, a także oryginalności i pomysłowości w ujęciu tematu..

Rozstrzygniecie konkursu jest zaplanowane na pierwszą połowę czerwca 2020 roku.

0 replies on “I ETAP KONKURSU KRYSZTAŁOWE PIÓRA ZAKOŃCZONY”