prof. Tomasz Grodzicki, Anna Jarosz, Katarzyna Pinkosz, Małgorzata Wiśniewska i Sławomir Zagórski