2016 w imieniu Eweliny Potockiej – Agnieszka Sztyler – Turovsky